KATALOG

Svetlo LED

Svetlo LED

Svetlo LED

Navigaciono svetlo napravljeno od plastike, za brodove do 12 metara. Sijalica je LED.

Šifra artikla Naziv artikla MP cena Poruči
X
Poruči
";