KATALOG

Vijak DIN 965

Vijak DIN 965

Vijak DIN 965
Šifra artikla Naziv artikla MP cena Poruči
3221 Vijak DIN 965 M3x5 A2 1,50
3222 Vijak DIN 965 M3x6 A2 1,54
3223 Vijak DIN 965 M3x8 A2 1,38
3214 Vijak DIN 965 M3x10 A2 1,44
3215 Vijak DIN 965 M3x12 A2 1,63
3216 Vijak DIN 965 M3x16 A2 1,77
3217 Vijak DIN 965 M3x20 A2 2,60
3218 Vijak DIN 965 M3x25 A2 3,26
3219 Vijak DIN 965 M3x30 A2 3,47
3220 Vijak DIN 965 M3x35 A2 3,94
3232 Vijak DIN 965 M4x40 A2 1,92
3233 Vijak DIN 965 M4x6 A2 2,02
3224 Vijak DIN 965 M4x10 A2 2,11
3225 Vijak DIN 965 M4x12 A2 2,30
3226 Vijak DIN 965 M4x16 A2 2,88
3227 Vijak DIN 965 M4x20 A2 3,26
3229 Vijak DIN 965 M4x25 A2 4,32
3230 Vijak DIN 965 M4x30 A2 4,99
3231 Vijak DIN 965 M4x35 A2 6,24
04546 Vijak DIN 965 M4x50 A2 7,50
3243 Vijak DIN 965 M5x6 A2 2,88
3234 Vijak DIN 965 M4x8 A2 3,17
3235 Vijak DIN 965 M5x10 A2 3,46
3236 Vijak DIN 965 M5x12 A2 4,42
3237 Vijak DIN 965 M5x16 A2 5,09
3238 Vijak DIN 965 M5x20 A2 6,43
3239 Vijak DIN 965 M5x25 A2 8,40
3240 Vijak DIN 965 M5x30 A2 8,83
3241 Vijak DIN 965 M5x40 A2 9,22
3242 Vijak DIN 965 M5x50 A2 12,01
3244 Vijak DIN 965 M5x60 A2 14,67
3245 Vijak DIN 965 M5x70 A2 17,27
3257 Vijak DIN 965 M6x8 A2 4,22
3246 Vijak DIN 965 M6x10 A2 5,38
3247 Vijak DIN 965 M6x12 A2 5,66
3213 Vijak DIN 965 M6x14 A2 6,14
3248 Vijak DIN 965 M6x16 A2 6,53
3249 Vijak DIN 965 M6x20 A2 7,87
3250 Vijak DIN 965 M6x25 A2 9,22
3251 Vijak DIN 965 M6x30 A2 10,56
3252 Vijak DIN 965 M6x35 A2 11,90
3253 Vijak DIN 965 M6x40 A2 13,34
3254 Vijak DIN 965 M6x50 A2 16,22
3255 Vijak DIN 965 M6x60 A2 19,10
3256 Vijak DIN 965 M6x70 A2 25,34
3258 Vijak DIN 965 M6x80 A2 28,80
3259 Vijak DIN 965 M8x10 A2 12,86
3260 Vijak DIN 965 M8x12 A2 12,00
3261 Vijak DIN 965 M8x14 A2 14,69
3262 Vijak DIN 965 M8x16 A2 15,26
3263 Vijak DIN 965 M8x20 A2 16,13
3264 Vijak DIN 965 M8x25 A2 17,17
3265 Vijak DIN 965 M8x30 A2 20,83
3266 Vijak DIN 965 M8x35 A2 24,96
3267 Vijak DIN 965 M8x40 A2 28,42
3268 Vijak DIN 965 M8x50 A2 32,26
3269 Vijak DIN 965 M8x60 A2 37,82
3270 Vijak DIN 965 M8x70 A2 45,12
04483 Vijak DIN 965 M8x80 A2 51,46
X
Poruči
";