KATALOG

Prohromski vijci

Kvalitet A2 / AISI 304 / JUS 4580

Kvalitet A4 / AISI 316 / JUS 4574

Sav vijčani materijal u kvalitetu A2 dostavljamo do kupca brzom poštom, odmah sa lagera.

Vijčani materijal u kvalitetu A4 isključivo se nabavlja i isporučuje po narudžbini.

  DIN JUS OPIS
933 M.B1.053

Vijak sa šestougaonom glavom

integralnim milimetrarskim navojem

0d M3 do M20

931 M.B1.051

Vijak sa šestougaonom glavom

parcijalnim milimetarskim navojem

od M3 do M20

912 M.B1.120

Vijak sa cilindričnom imbus glavom

milimetarski navoj

od M3 do M24

7991 M.B1.126

Vijak sa upuštenom imbus glavom

milimetarski navoj

od M3 do M20

963

M.B1.130

Vijak sa upuštenom glavom

urez za ravan odvijač

milimetarski navoj od M2 do M10

964

M.B1.140

Vijak sa sočivastom upuštenom glavom

urez za ravan odvijač

milimetarski navoj od M2 do M10

965

M.B1.136

Vijak sa upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

milimetarski navoj od M2 do M8

966

M.B1.144

Vijak sa sočivastom upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

milimetarski navoj od M2 do M8

7985

M.B1.118

Vijak sa cilindričnom glavom

urez za krstatsti odvijač

milimertarski navoj od M2 do M8

84

M.B1.100

Vijak sa ravnom glavom

urez za zavan odvijač

milimetarski navoj od M2 doM8

7981

M.B1.466

Vijak sa ravnom glavom

urez za krstatsti odvijač

navoj za lim od 2,2 do 6,3

7982

M.B1.465

Vijak sa upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

navoj za lim od 2,2 do 6,3

7983

M.B1.467

Vijak sa sočivastom upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

navoj za lim od 2,2 do 6,3

Vijak za drvo

M.B1.515

Vijak sa upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

navoj za drvo

603

M.B1.171

Torban vijak sa sočivastom glavom

milimetarski navoj od M5 do M12

975  

Navojna šipka dužine 1 m

milimetarski navoj od M3 do M33

7976 M.B1.455

Vijak sa šestougaonom glavom

 navoj za lim

913 M.B1.270

Vijak sa milimetarskim navojem

prihvat za imbus ključ

914 M.B1.271

Vijak sa milimetarskim navojem

 prihvat za imbus ključ

571 M.B1.500

Vijak sa šestougaonom glavom

 navoj za drvo

934 M.B1.601 Navrtka šetougaona standard
985 M.B1.623

Navrtka šestougaona sigurnosna

saosiguravajućim pvc prstenom

1587 M.B1.611 Navrtka šestougaona zatvorena
315   Navrtka leptir
125 M.B2.011 Podloška ravna
127 M.B2010 Podloška elastična
9021 M.B2.014 Podloška široka
6798 M.B2.151 Podloška zvezdasta
7337   Pop nitna
471   S
472